Hizmetlerimiz

Fizibilite Çalışmaları
 • Tasarım parametreleri ve teknik döküman hazırlanma, ,
 • Ana tasarım dökümanı hazırlama,
 • Deprem risk analizi çalışması.
Uzmanlık Alanlarıı
 • Rafineri ve kimyasal endüstri tesislerinin yapısal tasarımı,
 • Ağır endüstri yapılarının tasarımı,
 • Boru hatlarının tasarımı,
 • Ticari ve yüksek yapıların ve konutların tasarımı,
 • Hali hazırdaki yapıların depreme karşı güvenliğinin değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi,
 • Sismik değerlendirme ve risk analizi çalışması,
 • Saha kontrollük hizmetleri.
Tasarım Çalışmaları
 • Avan Projelerin ve Kesin Projelerin hazırlanması
 • Genel ve teknik şartnamelerin hazırlanması,
 • İhale dökümanlarının hazırlanması,
 • Saha oraganizasyon şemaları ve iş-zaman akış diyagramlarının hazırlanması,
 • Uluslar arası şartnamelere dayanarak ( ACI, AISC, Eurocode, Snip etc. ) detay projelerinin hazırlanması,
 • Yukarıda bahsedilen konuda uluslar arası firmalarla uyum içinde proje çalışmaları,
 • Malzeme metrajı, keşfi ve maliyet çalışmaları.